css3menu.com Drijven met 1 bal

Oefening 1, Drijven met één bal

Plaats de bal in één van de hoeken op de tafel, zo'n 5 centimeter bij de banden vandaan verwijdert.
Drijf de bal door middel van kleine stootjes in een rechte lijn langs de lange band naar de overliggende korte band.
Tel hierbij het aantal stootjes dat u nodig heeft om de overkant te bereiken.
Hier geld hoe meer, hoe beter.
Een aantal van boven de 35 is haalbaar.
Maakt u een touché of raakt u de band, begin dan gewoon weer opnieuw.

© 2014 - ACHE