css3menu.com Oefening 5, dun passerend caramboleren

Oefening 5, dun passerend caramboleren

Het lijkt een vrij eenvoudige opgave, maar vergis u er niet in.
Bekijk alvorens af te stoten eerst rustig de situatie.
U zult merken dat de opdracht steeds moeilijker wordt naar gelang
bal drie steeds verder achter bal twee komt te liggen.
Bij het begin van de oefening dient u de speelbal en bal twee steeds
op dezelfde plaats op de tafel neer te leggen.
Plaats de speelbal zo'n 20 centimeter van bal twee bij aanvang van de oefening.
Naarmate u verder komt dient u bal drie steeds verder achter bal twee te leggen.
Speel elke afstoot zonder enig effect op rolhoogte.
Het gaat hier niet om het overhouden, maar om het dun leren caramboleren.
Mocht u dit onderdeel goed beheersen, varieert de opdracht dan door
de speelbal steeds verder van bal twee te leggen totdat de situatie
ontstaat zoals op de tekening is afgebeeld.
U zult merken dat hoe verder de speelbal van bal twee verwijderd is,
hoe moeilijker het zal worden de carambole te maken.

© 2014 - ACHE