css3menu.com Aanspeeldikten

Aanspeeldikten

Een goede carambole hangt van vele factoren af.
Eén ervan is de dikte waarmee men bal twee aanspeelt.
Deze dikte is niet alleen bepalend voor het de richting waarin de speelbal verder loopt,
maar ook voor de richting waarin bal twee verder gaat.
U zult begrijpen dat dit bepaald of er al dan niet een carambole uit voortkomt en of dat er een goede vervolgpositie overblijft.
In dit boek wordt bij de diverse voorbeelden vermeld hoe dik men bal twee aan moet spelen.
Daarom onderstaand een overzicht van de diverse aanspeeldikten.
U zult zien dat het verschil tussen bijvoorbeeld 2/3 en 3/4 heel klein is.
Ondanks dit kleine verschil maakt het zeer zeker uit hoe dik men een bal raakt, zeker bij een kleine positie op de tafel.

1. Vol 2. 7/8 3. 3/4 4. 2/3 5. 1/2, halfvol 6. 1/4 7. 1/8, dun

© 2014 - ACHE