css3menu.com De Keuvoering

Een goed keuvoering is het begin van iedere sucsesvolle stoot.
Besteed dan ook de nodige aandacht aan dit gedeelte.
Gebruik altijd alle vijf de vingers van de achterhand om uw keu vast te houden en de keu zo horizontaal mogelijk te houden.
Bij een goede achterhand maken de onder- en bovenarm ongeveer een haakse bocht,
terwijl de voorhand zich op ongeveer 8 centimeter van de pomerans bevindt.

Wil men zeer zacht spelen, dan kan het helpen om zowel de achterhand als de voorhand iets naar voren te verschuiven.
Zodat de hoek, welke de onderarm en bovenarm van de achterhand maken, ongeveer 80 graden is.

Bij trekballen kan het handig zijn om de achterhand iets te liften.
Pas echter op dat u dit niet teveel doet, want de kans op een kets neemt toe!
Hierbij wordt de hoek tussen boven- en onderarm van de achterhand iets kleiner dan 90 graden.

© 2014 - ACHE